j2o Architectuur is een jong en ambitieus architectenbureau. We richten ons op het ontwerpen van duurzame gebouwen en ruimtelijke concepten. Wij ontwerpen met aandacht voor de gebruiker, een doeltreffend gebruik van ruimte en met een oog voor economische haalbaarheid. Hierbij staan een helder proces, esthetiek, hoogwaardige detaillering, ruimtelijke kwaliteit en licht altijd centraal.

De schaalniveau’s en aard van projecten zijn divers: van interieurs van woningen tot (concept)ontwerpen van stedelijke blokken. Opdrachtgevers zijn commercieel, gemeenten en particulieren. We hebben uitgebreide ervaring met huisvestingsvragen voor onderwijs (basisonderwijs) en kinderopvang en met (grootschalige) woningbouw vanaf haalbaarheidsstudie via vergunning en realisatie tot en met oplevering. De kleinere projecten die wij doen geven ons inzicht in de altijd veranderende woon- en leefwensen van onze opdrachtgevers of eindgebruikers en geeft ons grip op de menselijk maat.

 

 

Oprichter Johan Boogerd is in 2005 afgestudeerd aan TU in Delft bij de vakgroep stedelijke architectuur van de Faculteit Bouwkunde. Van 2005 – 2006 werkte hij bij bouwbedrijf Wessels Zeist als tekenaar en van 2007 – 2015 als architect bij Dam en Partners Architecten. In 2016 richtte hij Boogerd Architecture op dat per september 2019 is opgegaan in j2o Architectuur.

Oprichter Joost Hillen is in 2008 cum laude afgestudeerd aan de TU in Delft in architectuur, stedenbouw en bouwtechniek. Van 2008 – 2009 werkte hij bij Peter Marino Architecture in New York als junior architect en tot 2011 als assistent ontwerper bij BunkerQ in Utrecht. In 2011 richtte hij Obliq Architectuur op dat per september 2019 is opgegaan in j2o Architectuur

j2o Architectuur werkt in toenemende mate in teamverband samen met andere architecten, bouwkundigen en tekenaars aan een groeiend aantal projecten met name in Nederland.