Samen met Buro8020 ontwikkelde j2o een Ruimtelijk Programma van Eisen. Dit gebeurde in een intensief atelierprogramma waarin onderwijs (medewerkers en bestuur), opvang (medewerkers en bestuur) en gemeente 5 keer samen aan tafel zaten. Het resultaat was een door alle betrokkenen gedragen schetsontwerp dat als onderlegger fungeerde voor de  aanbesteding. Hierdoor kwam het uiteindelijke gebouw overeen met wat iedereen samen bedacht en voor ogen had toen werd nagedacht over hoe onderwijs en opvang en de samenwerking hiertussen vormgegeven kan worden.

  • Locatie: 's-Gravenzande - Nederland
  • Realisatie: 2016
  • Opdrachtgever: Zakelijk
  • Oppervlakte: 1500 m2