Vol enthousiasme en trots presenteren wij samen met TWijs en Les Petits Kinderopvang en Gemeente Heemstede het ontwerp voor de nieuwbouw van de Multifunctionele Accommodatie de Nicolaas Beets.

1 gebouw voor 16 groepen basisonderwijs + 3 groepen kinderopvang + gymzaal in het groen aan de Sportparklaan in Heemstede. Na een aanlooptraject van enkele jaren is definitief gekozen voor vervangende nieuwbouw op de huidige locatie met toevoeging van opvang en een grote gymzaal. Samen met de gebruikers is uitgebreid onderzocht welke ruimten benodigd zijn, hoe groot deze ruimten moeten zijn en hoe zij het beste ten opzichte van elkaar in het gebouw gepositioneerd moeten worden om onderwijs en opvang mogelijk te maken zoals (het team van) de Beets dit voor ogen heeft.

Het gebouw bestaat uit 2 bouwlagen en vormt zich naar de noordelijke kavelrand aan het water. Aan deze zijde krijgen alle groepsruimten op de begane grond een (schaduwrijke) binnenstebuitenruimte om ook buitenonderwijs mogelijk te maken. Via een buitentribunetrap is een buitenterras toegankelijk waar de groepsruimten boven naar kunnen uitwijken voor buitenonderwijs. Alle groepsruimten kunnen per 2 geschakeld worden door grote schuifdeuren t.b.v. flexibel ruimtegebruik en het kunnen samenvoegen van groepen.

Centraal in het gebouw komen onderwijs en opvang binnen in het hart waar het speellokaal bij de aula (met tribunetrap) gevoegd kan worden en je direct via de keuken zicht en toegang tot een terras aan het water hebt. Vanuit hier zijn de 4 vleugels (domeinen) en opvang toegankelijk. Door toepassing van luifels aan zuid-, oost- en deels noordgevel van het gebouw wordt de directe zoninval midden op de dag en in de zomer geweerd. Samen met de voorziene aardwarmtepompen, warmteterugwinning op de ventilatie en voldoende te openen (zonwerende dichte) delen in de gevel moet het gebouw het jaar rond comfortabel blijven. In de groene buitenruimten rond het gebouw zijn de binnenstebuitenruimten mee ontworpen en spelen kinderen van alle leeftijden waar nodig gescheiden maar net zo gemakkelijk samen.

  • Locatie: Heemstede
  • Oppervlakte 3128m2
  • Opdrachtgever Stichting TWijs
  • visualisaties River.black