In Fase NUL formuleren de toekomstige gebruikers van een gebouw voor kinderen gezamenlijke
standpunten over de gewenste capaciteit binnen en buiten. Daarnaast gaat het over hoe en waar dit
op de beschikbare kavel past, over traditioneel, luxe of ‘minder dan normaal’ bouwen en over welke
ruimten ze wel en niet gaan en kunnen delen.

KLIK HIER om de publicatie in Schooldomein te downloaden

De maatschappij verandert, de toekomst laat zich moeilijk voorspellen. Duidelijk is wel dat er van kinderen andere kennis en vaardigheden worden verwacht en dat ouders steeds meer de zorg voor hun kinderen combineren met een baan. Het onderwijs verandert ook en steeds meer scholen zoeken de samenwerking met kinderopvang op om zo beter te kunnen aansluiten bij de vraag van ouders; een dag arrangement van 7 tot 19 dat bestaat uit onderwijs en een aanbod voor en na schooltijd. Samen met kinderopvang willen scholen een doorgaande ontwikkellijn realiseren zodat kinderen van 0 tot 13 jaar optimale ontwikkelingskansen krijgen.

j2o Architectuur biedt samen met Yvette Vervoort van Buro8020 de ontwikkeling van een gezamenlijk Ruimtelijk Programma van Eisen in tekst, (referentie)beeld en ruimtelijk plan voor onderwijs en kinderopvang. Daarbij wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat de vorm de inhoud volgt. Door Fase NUL gezamenlijk te doorlopen is er overeenstemming over de werkwijze in en de kwantiteit en kwaliteit van het te realiseren gebouw voor kinderen.

Aarzel niet te bellen als u vragen of suggesties heeft met Joost Hillen (030-2218497) & Yvette Vervoort
(06-24812125). Of stuur een mail naar wijzijn@j2o.nu