j2o Architectuur is een jong en ambitieus architectenbureau dat zich richt zich op het ontwerpen van duurzame gebouwen en ruimtelijke concepten. Het bureau is een samenvoeging van Obliq Architectuur van ir. Joost Hillen en Boogerd Architecture van ir. Johan Boogerd. Wij ontwerpen met aandacht voor de gebruiker, slim gebruik van ruimte en met oog voor economische haalbaarheid. Hierbij staan een helder proces, esthetiek, hoogwaardige detaillering, ruimtelijke kwaliteit en licht altijd centraal. De schaalniveaus en aard van projecten zijn divers: van interieurs van woningen tot conceptontwerpen van stedelijke blokken voor zowel commerciële als particuliere opdrachtgevers. Obliq neemt een uitgebreide ervaring met huisvestingsvragen voor onderwijs (basisonderwijs) en kinderopvang mee, Boogerd Architecture expertise in (grootschalige) woningbouw.

Oprichter Johan Boogerd is in 2005 afgestudeerd aan TU in Delft bij de vakgroep stedelijke architectuur van de Faculteit Bouwkunde. Van 2005 – 2006 werkte hij bij bouwbedrijf Wessels Zeist als tekenaar en architect en tot 2015 bij Dam en Partners Architecten. In 2016 richtte hij Boogerd Architecture op dat per september 2019 is samengegaan met Obliq Architectuur in j2o Architectuur.

Oprichter Joost Hillen is in 2008 cum laude afgestudeerd aan de TU in Delft in architectuur, stedenbouw en bouwtechniek. Van 2008 – 2009 werkte hij bij Peter Marino Architecture in New York als junior architect en tot 2011 als assistent ontwerper bij BunkerQ in Utrecht. In 2011 richtte hij Obliq Architectuur op dat per september 2019 is samengegaan met Boogerd Architecture in j2o Architectuur.

Sinds januari 2019 is Alba Fiduccia als assistent ontwerper werkzaam bij ons.

j2o Architectuur werkt in toenemende mate in teamverband samen met andere architecten, bouwkundigen en tekenaars aan een groeiend aantal projecten met name in Nederland.